Velkommen til seriøsenorskecasino.com!

Disse vilkårene og betingelsene beskriver reglene og forskriftene for bruk av K2 IGaming Partners-nettstedet, som ligger på https://seriøsenorskecasino.com.com/.


Ved å gå inn på dette nettstedet antar vi at du godtar disse vilkårene og betingelsene. Ikke fortsett å bruke seriøsenorskecasino.com hvis du ikke godtar alle vilkårene og betingelsene som er angitt på denne siden.

Informasjonskapsler:

Nettstedet bruker informasjonskapsler for å tilpasse din online opplevelse. Ved å gå inn på seriøsenorskecasino.com har du samtykket i å bruke de nødvendige informasjonskapslene.


En informasjonskapsel er en tekstfil som plasseres på harddisken din av en nettsideserver. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller levere virus til datamaskinen din. Informasjonskapsler er unikt tilordnet deg og kan bare leses av en nettserver i domenet som utstedte informasjonskapselen til deg.


Vi kan bruke informasjonskapsler til å samle inn, lagre og spore informasjon for statistikk- eller markedsføringsformål for å drive nettstedet vårt. Du har muligheten til å godta eller avvise valgfrie informasjonskapsler. Noen informasjonskapsler er nødvendige for driften av nettstedet vårt. Disse informasjonskapslene krever ikke ditt samtykke fordi de alltid fungerer. Husk at når du godtar de nødvendige informasjonskapslene, godtar du også tredjeparts informasjonskapsler, som kan brukes gjennom tjenester levert av tredjeparter hvis du bruker slike tjenester på nettstedet vårt, for eksempel et videovisningsvindu levert av tredjeparter og integrert i nettstedet vårt.

Lisens:

Med mindre annet er oppgitt, eier K2 IGaming Partners og/eller dets lisensgivere de immaterielle rettighetene til alt materiale på seriøsenorskecasino.com. Alle immaterielle rettigheter er reservert. Du kan få tilgang til dem fra seriøsenorskecasino.com for din egen personlige bruk, underlagt begrensningene som er angitt i disse vilkårene og betingelsene.


Det må du ikke gjøre:

 • Kopiere eller publisere materiale fra seriøsenorskecasino.com på nytt.

 • Selge, leie ut eller viderelisensiere materiale fra seriøsenorskecasino.com

 • Reprodusere, duplisere eller kopiere materiale fra seriøsenorskecasino.com

 • Redistribuere innholdet på seriøsenorskecasino.com.


Denne avtalen trer i kraft på datoen for denne avtalen.

Deler av dette nettstedet gir brukerne mulighet til å legge ut og utveksle meninger og informasjon på visse områder av nettstedet. K2 IGaming Partners screener, redigerer, publiserer eller gjennomgår ikke kommentarer før de vises på nettstedet. Kommentarer gjenspeiler ikke synspunktene og meningene til K2 IGaming Partners, dets agenter og/eller tilknyttede selskaper. Kommentarer gjenspeiler synspunktene og meningene til personen som legger ut sine synspunkter og meninger. I den grad gjeldende lover tillater det, skal K2 IGaming Partners ikke være ansvarlig for kommentarene eller for noe ansvar, skader eller utgifter forårsaket og/eller lidd som følge av bruk og/eller publisering og/eller utseende av kommentarene på dette nettstedet.


K2 IGaming Partners forbeholder seg retten til å overvåke alle kommentarer og fjerne eventuelle kommentarer som kan anses som upassende, støtende eller forårsake brudd på disse vilkårene og betingelsene.


Du garanterer og står inne for det:

 • Du har rett til å legge ut kommentarer på nettstedet vårt og har alle nødvendige lisenser og samtykker til å gjøre det;

 • Kommentarene ikke krenker noen immaterielle rettigheter, inkludert, uten begrensning, tredjeparts opphavsrettigheter, patenter eller varemerker;

 • Kommentarene inneholder ikke ærekrenkende, injurierende, støtende, uanstendig eller på annen måte ulovlig materiale som krenker personvernet.

 • Kommentarer vil ikke bli brukt til å be om eller fremme virksomhet eller skikk eller presentere kommersielle eller ulovlige aktiviteter.

 • Du gir K2 IGaming Partners en ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, redigere og autorisere andre til å bruke, reprodusere og redigere noen av dine kommentarer i alle former, formater eller medier.


Hyperlenking til innholdet vårt:

Følgende organisasjoner kan lenke til nettstedet vårt uten skriftlig forhåndsgodkjenning:


 • Offentlige organer;

 • Søkemotorer;

 • Nyhetsorganisasjoner;

 • Distributører av nettkataloger kan lenke til nettstedet vårt på samme måte som de lenker til nettstedene til andre børsnoterte selskaper, og

 • Akkrediterte virksomheter i hele systemet, med unntak av ideelle organisasjoner, kjøpesentre og veldedige innsamlingsgrupper som ikke kan lenke til nettstedet vårt.


Vi kan vurdere og godkjenne andre lenkeforespørsler fra følgende typer organisasjoner:

 • allment kjente forbruker- og/eller bedriftsinformasjonskilder;

 • dot.com-fellesskapsnettsteder

 • foreninger eller andre grupper som representerer veldedige organisasjoner;

 • distributører av nettkataloger;

 • Internett-portaler;

 • regnskaps-, advokat- og konsulentfirmaer, og

 • utdanningsinstitusjoner og bransjeorganisasjoner.


Hvis vi bestemmer oss for det, vil vi godkjenne lenkeforespørsler fra disse organisasjonene: (a) lenken vil ikke få oss til å se ugunstig ut for oss selv eller våre akkrediterte virksomheter; (b) organisasjonen har ingen negativ registrering hos oss; (c) fordelen for oss fra synligheten av hyperkoblingen oppveier fraværet av K2 IGaming Partners; og (d) lenken er i sammenheng med generell ressursinformasjon.


Disse organisasjonene kan lenke til hjemmesiden vår, forutsatt at lenken: (a) ikke på noen måte er villedende; (b) ikke feilaktig antyder sponsing, støtte eller godkjenning av den lenkende parten og dens produkter eller tjenester; og (c) passer inn i konteksten til den lenkende partens nettsted.


Hvis du er en av organisasjonene som er oppført i punkt 2 ovenfor og er interessert i å lenke til nettstedet vårt, må du gi oss beskjed ved å sende en e-post til K2 IGaming Partners. Vennligst oppgi navnet ditt, navnet på organisasjonen din, kontaktinformasjon, samt nettadressen til nettstedet ditt, en liste over eventuelle nettadresser du har tenkt å lenke til nettstedet vårt fra, og en liste over nettadressene på nettstedet vårt som du ønsker å lenke til. Vennligst vent 2-3 uker på svar.


Godkjente organisasjoner kan lenke til nettstedet vårt på følgende måter:

 • Ved bruk av vårt firmanavn, eller

 • ved bruk av den enhetlige ressurssøkeren som det er lenket til, eller

 • Ved å bruke enhver annen beskrivelse av nettstedet vårt som er lenket til som gir mening innenfor konteksten og formatet til den lenkede partens nettstedinnhold.


Bruk av K2 IGaming Partners-logo eller annet kunstverk for lenking vil ikke være tillatt i fravær av en varemerkelisensavtale.


Ansvar for innhold:

Vi kan ikke holdes ansvarlig for innhold som vises på nettstedet ditt. Du samtykker i å beskytte og forsvare oss mot alle krav som reises på nettstedet ditt. Ingen lenker skal vises på noe nettsted som kan tolkes som ærekrenkende, uanstendig eller kriminelt, eller som krenker, på annen måte krenker eller oppfordrer til krenkelse eller annen krenkelse av tredjeparts rettigheter.


Forbehold om rettigheter:

Vi forbeholder oss retten til å be deg om å fjerne alle lenker eller en bestemt lenke til nettstedet vårt. Du samtykker i umiddelbar fjerning av alle lenker til nettstedet vårt på forespørsel. Vi forbeholder oss også retten til når som helst å endre disse vilkårene og retningslinjene for lenking. Ved å opprette en løpende lenke til nettstedet vårt samtykker du i å være bundet av og følge disse vilkårene og betingelsene for lenking.


Fjerning av lenker fra nettstedet vårt:

Hvis du finner en lenke på nettstedet vårt som av en eller annen grunn er støtende, kan du når som helst kontakte og informere oss. Vi vil vurdere forespørsler om fjerning av lenker, men er ikke forpliktet til å gjøre det eller til å svare deg direkte. Vi garanterer ikke at informasjonen på dette nettstedet er korrekt. Vi garanterer ikke at den er fullstendig eller nøyaktig, og vi garanterer heller ikke at nettstedet vil forbli tilgjengelig eller at materialet på nettstedet vil bli holdt oppdatert.


Ansvarsfraskrivelse:

I den grad gjeldende lov tillater det, utelukker vi alle erklæringer, garantier og betingelser knyttet til nettstedet vårt og bruken av dette nettstedet. Ingenting i denne ansvarsfraskrivelsen vil:


 • begrense eller utelukke vårt eller ditt ansvar for dødsfall eller personskade;

 • begrense eller ekskludere vårt eller ditt ansvar for bedrageri eller bedragersk uriktig fremstilling;

 • begrense vårt eller ditt ansvar på noen måte som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov, eller

 • utelukke noe av vårt eller ditt ansvar som ikke kan utelukkes i henhold til gjeldende lov.

Ansvarsbegrensningene og -forbudene som er angitt i dette avsnittet og andre steder i denne ansvarsfraskrivelsen: (a) er underlagt det foregående avsnittet; og (b) styrer alt ansvar som oppstår i henhold til ansvarsfraskrivelsen, inkludert ansvar som oppstår i kontrakt, erstatning og for brudd på lovbestemt plikt.


Siden nettstedet og informasjonen og tjenestene på nettstedet tilbys gratis, er vi ikke ansvarlige for tap eller skade av noe slag.